• CENTRE COL-LABORADOR DIMSPORT
  • Li oferim Optimitzacions a mida per qualsevol model de turisme
  • Oferim el servei de reprogramació a mida segons necesitats, us del vehicle y estat.

Optimització RACE:

  • Millora de les prestacions i lleugera millora del consum
  • Millora prestacions entre 5%-20% segons turisme i estat del mateix
  • Proba en banc de potencia abans/despres i informe final

 

Optimització ECO-LINE:

  • Optimització mapa motor per millora del consum
  • Millora del consum entre 0,5-4,5 litres segons turisme