-Alineat vehicle Turisme, segons característiques de fabricant

-Alineat Turisme competició

-Simulació de terra pla per alineat-repartiment de pesos y alçades

-Zona de taller amb terra per càlcul repartiment pesos

-Bascules per calcul de repartiment de pesos